Skip to main content
Logo for SKIP, viser en båt i Kartverkets farger

SKIP

Statens Kartverks Infrastrukturplatform

Fordeler med SKIP

Fremtidsrettet platform

SKIP ble bygget fra bunnen av til å være fremtidsrettet og tilrettelegge for autonomi og moderne utviklingsmønstre som containers, hybridsky, mikrotjenester og sky-native tankegang.
Les om teknologien bak SKIP

voice control

Innebygde best practices

SKIP lar deg fokusere på applikasjonen din mens SKIP bygger inn best practices og sikkerhet i arbeidsflyten. Dette fører til en sikrere, enklere og mer standardisert utvikling- og driftsopplevelse for alle.
DevSecOps & Best Practices

programmer

Stabilitet

Platformen vil i bakgrunnen sørge for at applikasjonen skalerer opp ved mye traffikk og ned når det ikke lenger er nødvendig. I tillegg sørger den for at applikasjonene restartes ved ustabilitet og gir deg data og metrikker til å overvåke tjenesten din.
Metrikker og varsling

Stig ombord!

 • 👋
  Kontakt SKIP

  Vi på plattformteamet står klare til å ta dere imot på SKIP!

  Første steg er at produktteamet deres tar kontakt. Etter dette setter vi opp et uformelt møte for å diskutere om applikasjonen egner seg for containermiljø eller om det er andre tiltak man burde ta før man tenker på SKIP.

  Her vil dere også få tilgang til kurs på sky og kubernetes. Det anbefales at dere sørger for at alle på teamet med ønske og behov for å styrke kompetansen på dette

 • 🎁
  Få tilganger

  Teamet deres får tilganger til alle de moderne arbeidsverktøyene dere trenger! GitHub, eget Google Cloud-prosjekt, namespace på Kubernetes, og så videre.

 • 🚀
  Deploy

  Dere setter opp en deploy-løype ved hjelp av GitHub Actions og Terraform. Her kan SKIP-teamet hjelpe til om dere ønsker bistand mens dere lærer plattformen å kjenne 💪

 • 👀
  Overvåk

  Når alt er oppe og kjøre vil dere kunne nye godt av den dype innsikten som plattformen gir i ytelsesmetrikker, loggagreggering, nettverkstrafikk og feilende kall, varsling til slack og ikke minst oversikten over den kjørende applikasjonen i Google Cloud.