Skip to main content

Sikkerhet

En illustrasjon over hvordan datatrafikken i SKIP er sikret

SKIP er bygget etter prinsippet om innebygget sikkerhet, slik at det blir lett å gjøre rett. Standardoppførselen skal i utgangspunktet være sikker, med mulighet for produktteamene å overstyre der det gir mening for deres applikasjon. Dette er kort fortalt hvordan SKIP balanserer behovet for sikkerhet med autonomi.

Et eksempel på dette er prinsippet om Zero Trust i nettverkslaget. All trafikk på Kubernetes er i utgangspunktet stengt, en pod kan ikke snakke med en hvilken som helst annen. Kun om begge tjenestene åpner for at de kan snakke med hverandre kan trafikken flyte mellom dem. Dette gjør produktteamene selv ved å sette accessPolicty i sitt Skiperator-manifest.

All trafikk mellom podder i Kubernetes er kryptert med mTLS helt automatisk. Det eneste man trenger å gjøre er å sende spørringer til en annen pod, så krypterer Service Meshet koblingen automatisk.

Dersom man trenger å eksponere applikasjonen sin til omverdenen kan man konfigurere et endepunkt som applikasjonen skal eksponeres på. Når dette er konfigurert får man utstedt et gyldig sertifikat som gjør at all trafikk krypteres med HTTPS helt automatisk. Dette sertifikatet fornyes også automatisk.

Dette og mye mer fører til at det er lett å gjøre rett på SKIP.